princip1

Červené laserové světlo (685nm) neproniká do velké hloubky - jeho veškerá energie se spotřebovává cytochromatickými buňkami v epidermis a subcutis.
Ty tuto světelnou energii převádí na buněčnou energii v mitochiondriích, které jsou tak lépe připraveny na spotřebovávání tuku.
Průnik světla buněčnou membránou zvyšuje její permeabilitu - to má za následek lepší výživu buněk a jejich snadnější vzájemné oddělení.

 

Tyto procesy:

  • aktivují tkáňové makrofágy (velké buňky zodpovědné za vyhledávání a ničení látek nepřátelských lidskému organismu, jako jsou např. bakterie)
  • zvyšují aktivitu Fibroblastů (pojivových buněk syntetizujících kolagen)
  • působí zvýšené odplavování specifických enzymů

princip2

 

 

Infračervené laserové světlo (830nm) proniká hlouběji a stimuluje tvorbu vlásečnic v coriu. Tím v dané oblasti zlepšuje krevní zásobení a napomáhá tak lepšímu odvodu vedlejších produktů metabolismu tuků, cukrů a bílkovin. Dalším efektem je celkové změkčení tkáně a stimulace tvorby nových lymfatických cest (tím se násobí efekt fáze Stimulace lymfatického oběhu - viz dále).