Masáž pomocí ručního nástavce a přenos aktivních látek do epidermis (díky zvláštním elektroterapeutickým proudům s transportním účinkem) společně zajišťují:

  • zlepšení metabolismu v epidermis, subcutis a corium
  • místní zlepšení mikrocirkulace
  • zvýšení dodávky kyslíku do tkáně
  • zvýšené využití (spalování) tuku
  • zlepšení buněčné výživy
princip3Elektrický proud má formu impulsů s ostrou náběhovou hranou, přičemž jejich frekvence a amplituda jsou nastavitelné s ohledem na pocity klienta a ošetřovanou oblast.

Výsledkem působení tohoto elektrického signálu se zvláštním průběhem (odborně: vlnovou obálkou) je zvýšená permeabilita kůže, kterou tak mohou prostupovat molekuly obsažené ve vodivém gelu (naneseném na kůži) a pronikat na místo určení.

Molekuly prostupují třemi základními cestami:

  • vodními kanály v rohové vrstvě
  • mazovými a potními žlázami, vlasovými folikuly
  • mezibuněčnými prostory v rohové vrstvě

 

Jakmile dojde k penetraci, je třeba vyřešit další překážku, kterou představuje přenos aktivních látek přímo do cílových buněk. Povrch buněčné stěny za normálních podmínek nereaguje na jiné vnější podněty než na ty, které potřebuje ke své správné funkci. Prostup molekul do buňky je proto hlídán receptory, bránami a bílkovinami, které fungují jako regulátory vstupu do buňky.
Klíčový mechanismus vstupu do buňky je řízen bílkovinou zvanou aquaporin. Aby aquporin otevřel "buněčná vrata", vyžaduje zvláštní kód v podobě molekuly jedinečných vlastností včetně tvaru. Simulaci tohoto kódu (vlastností molekuly) zajišťuje právě speciální tvar vln elektrických pulsů.