Aplikací elektroterapeutických proudů se stimulačním komponentem je možné:

  • aktivovat, částečně místně stimulovat a tonizovat svalová vlákna
  • urychlit mikrocirkulační procesy (nastartované v předchozí fázi transportu aktivních látek)
  • znásobit metabolickou výměnu a energetický výdaj v dané oblasti (iniciovaný aktivními látkami)

 

princip3

Tyto procesy mají za následek zvýšený průtok krve ve tkáni, svalovou tonizaci a posílení svalových vláken.

 

Tvar vlnové obálky elektrických impulsů použitých v této fázi vzniká interferencí dvou signálů. Tzv. nosná vlna má frekvenci 8000 Hz a na ní je amplitudově namodulována frekvence 50 Hz. Tento elektrický proud má tropotrofní účinek a stimuluje svalová vlákna tak, že dochází ke kontrakci a tonizaci svalů.